Alternative content

Get Adobe Flash player

Solar energy in Turkey,Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise Tablo-1'de verilmiştir.

Tablo-1 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli
Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü

AYLAR

AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ

(Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay)

GÜNEŞLENME SÜRESİ

(Saat/ay)

OCAK

4,45

51,75

103,0

ŞUBAT

5,44

63,27

115,0

MART

8,31

96,65

165,0

NİSAN

10,51

122,23

197,0

MAYIS

13,23

153,86

273,0

HAZİRAN

14,51

168,75

325,0

TEMMUZ

15,08

175,38

365,0

AĞUSTOS

13,62

158,40

343,0

EYLÜL

10,60

123,28

280,0

EKİM

7,73

89,90

214,0

KASIM

5,23

60,82

157,0

ARALIK

4,03

46,87

103,0

TOPLAM

112,74

1311

2640

ORTALAMA

308,0 cal/cm2-gün

3,6 kWh/m2-gün

7,2 saat/günÜlkemizin yıllık güneşlenme süresi ortalama olarak 2640 saattir. Maksimum güneşlenme 362 saat ile temmuz ayında, minimum güneşlenme süresi ise 98 saat ile aralık ayında görülmüştür.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi : 3016 saat
Akdeniz Bölgesi : 2923 saat
Ege Bölgesi : 2726 saat
İç Anadolu Bölgesi : 2712 saat
Doğu Anadolu Bölgesi : 2693 saat
Marmara Bölgesi : 2528 saat
Karadeniz Bölgesi : 1966 saat

Güneşlenme süresi yönünden en zengin bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi olup bunu sırası ile Akdeniz, Ege , İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgesi izlemektedir.